GRAVIDITET

Basistilbud i svangreomsorgen

3 konsultationer hos praktiserende læge.

2 ultralydsundersøgelser på sygehuset ( i grav.uge 11-14 og18-20).

4-7  jordemoderkonsultationer.

 

1. konsultation hos praktiserende læge i grav. Uge 8-10

Svangre- og vandrejournal udfyldes (husk CPR-nummer på begge forældre).

Blodprøvetagning og urinprøve.

Risikovurdering og plan for evt. ekstra kontroller under graviditeten, herunder glucosebelastning og behov for henvisning til sygehuset.

 

2. konsultation hos læge i grav. uge 25

3. konsultation hos læge i grav. uge 32

 

Ved samtlige konsultationer hos lægen i graviditeten skal der medbringes urinprøve eller laves frisk prøve ved ankomsten til klinikken. Prøven placeres i skabet ved laboratoriet og mærkes med CPR-nummer.